تجهیزات به روز

امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي و تومورماركرها را فراهم نموده از رسيدن نمونه آماده مي شود

تشخيص طبي و پاتولوژي

امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي و تومورماركرها را فراهم نموده از رسيدن نمونه آماده مي شود

آزمایش ژن‌های مرتبط

امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي و تومورماركرها را فراهم نموده از رسيدن نمونه آماده مي شود

تجهیزات به روز

امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي و تومورماركرها را فراهم نموده از رسيدن نمونه آماده مي شود

آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي

آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي

امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي TDM و تومورماركرها را فراهم نموده بطوريكه اكثر نتايج در 48 ساعت بعد از رسيدن نمونه آماده مي شود. امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي و تومورماركرها را فراهم نموده از رسيدن نمونه آماده مي شود

ارتباط با ما

آدرس : کرج - میانجاده - پل حیدر آباد - ساختمان امام رضا 1 - واحد 7

تلفن : 026 - 2345678

ایمیل : pineport18@gmail.com

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت کاج می باشد